شب تمدن و فرهنگ اورارتویی

شب تمدن و فرهنگ اورارتویی

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۶/۱۹
شب توچال

شب توچال

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
شب مجله کرگدن

شب مجله کرگدن

از ۱۳۹۷/۷/۱۴ تا ۱۳۹۷/۷/۱۴
شب  ابوالقاسم لاهوتی

شب ابوالقاسم لاهوتی

از ۱۳۹۷/۷/۱۶ تا ۱۳۹۷/۷/۱۶
بزرگداشت روز تهران

بزرگداشت روز تهران

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۷
شب خیابان مولوی

شب خیابان مولوی

از ۱۳۹۷/۷/۱۹ تا ۱۳۹۷/۷/۱۹
"در سایه سرو سهی"

"در سایه سرو سهی"

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۶/۱۹
شب محمد حسن ملک مدنی

شب محمد حسن ملک مدنی

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
در جست و جوی وقت گم گشته شعر

در جست و جوی وقت گم گشته شعر

از ۱۳۹۷/۷/۲۴ تا ۱۳۹۷/۷/۲۴
نشست تداوم اندیشه های سیاسی ایرانشهری

نشست تداوم اندیشه های سیاسی ایرانشهری

از ۱۳۹۷/۸/۳ تا ۱۳۹۷/۸/۳
آیین نکوداشت استاد فرزانه پروفسور عباس بخشنده نصرت

آیین نکوداشت استاد فرزانه پروفسور عباس بخشنده نصرت

از ۱۳۹۷/۸/۲۹ تا ۱۳۹۷/۸/۲۹
نکوداشت دکتر حمزه گنجی

نکوداشت دکتر حمزه گنجی

از ۱۳۹۷/۹/۱۱ تا ۱۳۹۷/۹/۱۱
عصر علوم انسانی، در صحبت استاد احمد نقیب زاده

عصر علوم انسانی، در صحبت استاد احمد نقیب زاده

از ۱۳۹۷/۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
بحث و بررسی کتاب کودتاهای ایران

بحث و بررسی کتاب کودتاهای ایران

از ۱۳۹۷/۹/۶ تا ۱۳۹۷/۹/۶
شب حمید مصدق

شب حمید مصدق

از ۱۳۹۷/۹/۵ تا ۱۳۹۷/۹/۵
شب سرهنگ جلیل بزرگمهر

شب سرهنگ جلیل بزرگمهر

از ۱۳۹۷/۹/۲۰ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
شب موسسه مادران امروز (مام)

شب موسسه مادران امروز (مام)

از ۱۳۹۷/۹/۲۱ تا ۱۳۹۷/۹/۲۱
نشست بازخوانی و بررسی رمان" مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد"

نشست بازخوانی و بررسی رمان" مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد"

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
نقد و بررسی کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

نقد و بررسی کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
عصر علوم انسانی، در صحبت استاد داود هرمیداس باوند

عصر علوم انسانی، در صحبت استاد داود هرمیداس باوند

از ۱۳۹۷/۱۰/۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۵
آیین نکوداشت مفاخر علم جغرافیا استاد عباس سعیدی

آیین نکوداشت مفاخر علم جغرافیا استاد عباس سعیدی

از ۱۳۹۷/۹/۲۶ تا ۱۳۹۷/۹/۲۶
شب شیون فومنی

شب شیون فومنی

از ۱۳۹۷/۱۰/۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۴
مولیر به زبان فارسی

مولیر به زبان فارسی

از ۱۳۹۷/۱۰/۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۳
شب دکتر رضا نیلی‌پور

شب دکتر رضا نیلی‌پور

از ۱۳۹۷/۱۰/۸ تا ۱۳۹۷/۱۰/۸
شب زنده یاد مجتبی کاشانی

شب زنده یاد مجتبی کاشانی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
هم خوانی کتاب برای تهران

هم خوانی کتاب برای تهران

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
نشست داستان خوانی

نشست داستان خوانی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
شب گاتاها

شب گاتاها

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
شب ابن بابویه

شب ابن بابویه

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
شب شاعران، نویسندگان و مترجمان ایرانی ارمنی

شب شاعران، نویسندگان و مترجمان ایرانی ارمنی

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
شب غسان کنفانی

شب غسان کنفانی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
شب مسعود جعفری جوزانی

شب مسعود جعفری جوزانی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
شب شاعران،نویسندگان و مترجمان ایرانی و ارمنی

شب شاعران،نویسندگان و مترجمان ایرانی و ارمنی

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین