چمدانت چقدر جا دارد

چمدانت چقدر جا دارد

نشر شهرستان ادب ۱۰۰,۰۰۰ ریال
سیمای سپید اسطوره

سیمای سپید اسطوره

نشر ایهام ۲۰۰,۰۰۰ ریال
سپیده‌دم است، نشسته‌ام و مرگ را معماری می‌کنم

سپیده‌دم است، نشسته‌ام و مرگ را معماری می‌کنم

نشر ایهام ۱۵۰,۰۰۰ ریال
خداحافظ عزیزم...

خداحافظ عزیزم...

نشر آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
سکوت من قصه ای ست

سکوت من قصه ای ست

نشر آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
در صدای تو می دانی چیست؟

در صدای تو می دانی چیست؟

نشر آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
و در آغاز زن بود

و در آغاز زن بود

نشر آنیما ۱۲۰,۰۰۰ ریال
مویه هایی از استراتوسفر

مویه هایی از استراتوسفر

نشر آنیما ۱۳۰,۰۰۰ ریال
فرماتا

فرماتا

نشر آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
اسلام و موسیقی

اسلام و موسیقی

نشر آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
آیینه زدگی

آیینه زدگی

نشر آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
شکل‌های گور

شکل‌های گور

نشر آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
بر خاکهای حاصلخیز

بر خاکهای حاصلخیز

نشر آنیما ۳۶۰,۰۰۰ ریال
امروز چندشنبه است؟

امروز چندشنبه است؟

نشر آنیما ۱۰۰,۰۰۰ ریال
صدای پای ابر

صدای پای ابر

نشر آنیما ۹۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین