کتابهای شعر را با امضای یادگاری داشته باشید
کتابهای شعر را با امضای یادگاری داشته باشید
منتشر شده در ۱۳۹۹/۷/۵

تا تاریخ هشتم مهر ماه میتوانید با ثبت سفارش در سایت نبض هنر، آثار شاعران را با امضای یادگاری دریافت کنید.
پس از تاریخ هشت مهر و ثبت تمامی سفارش‌ها، کتابها به اسم افراد درخواست کننده امضا و ارسال میشوند

درصورتی که مایلید امضا به اسم فرد دیگری باشد یا به عنوان هدیه ارسال شود، لطفا در قسمت توضیحات و ثبت سفارش موارد لازم را بنویسید.

خرید آثار از طریق پروفایل شاعران در نبض هنر:
لینک خرید مجموعه آثار حسین جنتی: شامل کتابهای ی، ن و ازمقدمه‌ها
لینک خرید مجموعه آثار علیرضا بدیع: شامل کتابهای ماه و ماهی، چله تاک، از پنجره‌های بی پرنده، شجره نامه یک جن و حبسیه های یک ماهی
لینک خرید مجموعه آثار سید سعید صاحب علم: شامل کتابهای میراث، خلوت، همان همیشگی و چندسال بعد
لینک خرید مجموعه آثار محمد شیخی: شامل کتابهای تلقین، مدارا و پیچیده

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین