علیرضا بدیع شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
حبسیه های یک ماهی

حبسیه های یک ماهی

فصل پنجم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
ماه و ماهی

ماه و ماهی

چشمه ۱۲۰,۰۰۰ ریال
شجره نامه یک جن

شجره نامه یک جن

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
از پنجره‌های بی‌پرنده

از پنجره‌های بی‌پرنده

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چله‌ی تاک

چله‌ی تاک

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین