چشم های تو ، سرنوشت من
چشم های تو ، سرنوشت من

چشم های تو ، سرنوشت من

نشر ایجاز
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

«آری دموکراسی
ولی با دیوانه‌ای مثل من چه می‌کنی؟
که رای داد
به ادامه‌ی دیکتاتوری عشقت»

ویژگی مهم شعر "غاده السمان" این است که او جسارت زن بودن را وارد شعر عرب کرد. زن عرب در یک محیط بسته فرهنگی زندگی می‌کند که نمی‌تواند بسیاری از احساسات درونی خود را ابراز کند اما غاده السمان کسی است که نه تنها این احساسات را بروز می‌دهد، بلکه آن‌ها را افشا می‌کند. احساسات زن عرب همچون رازی سر به مهر قرن‌هاست که در تاریخ عرب نهفته است، رازی که هیچ کسی حق بازگو کردن آن را ندارد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین