ایجاز انتشارات
آثار موجود در ویترین
بدرقه

بدرقه

ایجاز ۹۰۰,۰۰۰ ریال
سراب جوانی

سراب جوانی

ایجاز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لاک پشت حیران

لاک پشت حیران

ایجاز ۷۰۰,۰۰۰ ریال
یک پایم در تهران است، یکی در گذشته

یک پایم در تهران است، یکی در گذشته

ایجاز ۷۰۰,۰۰۰ ریال
از کوچ خنده ها تا مرگ

از کوچ خنده ها تا مرگ

ایجاز ۵۰۰,۰۰۰ ریال
ماه از ما بهتران

ماه از ما بهتران

ایجاز ۸۰۰,۰۰۰ ریال
برای سیلوانا

برای سیلوانا

ایجاز ۸۰۰,۰۰۰ ریال
همه مادران به بهشت نمیروند

همه مادران به بهشت نمیروند

ایجاز ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کلک خیال

کلک خیال

ایجاز ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
من قبلی

من قبلی

ایجاز ۷۰۰,۰۰۰ ریال
انحنای بغض

انحنای بغض

ایجاز ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
نقاب های منفور

نقاب های منفور

ایجاز ۶۰۰,۰۰۰ ریال
سینمای انتخاب

سینمای انتخاب

ایجاز ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
احساس روایت فیلم

احساس روایت فیلم

ایجاز ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
ضیافت ۳

ضیافت ۳

ایجاز ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین