پاگرد
پاگرد

پاگرد

نشر آنیما
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

دردِ من اما
پرنده ی کوچک آبی رنگی ست
که دارد با آسمان اشتباه گرفته می شود
گرفته می شود...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین