آنیما انتشارات
آثار موجود در ویترین
مادرم پاییز

مادرم پاییز

آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
می خواستم شاعر شوم اما غذایم سوخت

می خواستم شاعر شوم اما غذایم سوخت

آنیما ۱۳۰,۰۰۰ ریال
تنهاتر از من

تنهاتر از من

آنیما ۱۳۰,۰۰۰ ریال
یک اعتراف شبانه

یک اعتراف شبانه

آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
خواب زدگی

خواب زدگی

آنیما ۱۳۰,۰۰۰ ریال
و عصر نیمه ی اردیبهشت یک زن بود

و عصر نیمه ی اردیبهشت یک زن بود

آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
پلاتو

پلاتو

آنیما ۱۶۰,۰۰۰ ریال
خداحافظ عزیزم...

خداحافظ عزیزم...

آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
سکوت من قصه ای ست

سکوت من قصه ای ست

آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
در صدای تو می دانی چیست؟

در صدای تو می دانی چیست؟

آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
و در آغاز زن بود

و در آغاز زن بود

آنیما ۱۲۰,۰۰۰ ریال
مویه هایی از استراتوسفر

مویه هایی از استراتوسفر

آنیما ۱۳۰,۰۰۰ ریال
فرماتا

فرماتا

آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
اسلام و موسیقی

اسلام و موسیقی

آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
آیینه زدگی

آیینه زدگی

آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین