آنیما انتشارات
آثار موجود در ویترین
شبچراغ

شبچراغ

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
من سخت نمی گیرم

من سخت نمی گیرم

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
فیلمنامه ی خاک خورده

فیلمنامه ی خاک خورده

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
تئاتر شهر

تئاتر شهر

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
ده مرداد

ده مرداد

آنیما ۱۷۰,۰۰۰ ریال
مرداب ها از آسمان نمی رویند

مرداب ها از آسمان نمی رویند

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
حکم با گلوله

حکم با گلوله

آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
شیراز در اواخر قرن چهارده

شیراز در اواخر قرن چهارده

آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
بی دل

بی دل

آنیما ۴۰۰,۰۰۰ ریال
سرخپوست ها

سرخپوست ها

آنیما ۱۷۰,۰۰۰ ریال
دلهن

دلهن

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
مادرم پاییز

مادرم پاییز

آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
می خواستم شاعر شوم اما غذایم سوخت

می خواستم شاعر شوم اما غذایم سوخت

آنیما ۱۳۰,۰۰۰ ریال
تنهاتر از من

تنهاتر از من

آنیما ۱۳۰,۰۰۰ ریال
یک اعتراف شبانه

یک اعتراف شبانه

آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین