ناجورها
ناجورها

ناجورها

نشر آنیما
قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ ریال

روایت ناتورالیستی زندگی و مرگ آدم‌های جامانده و به ته خط رسیده‌ی جامعه‌ی ماست که از زاویه دید یک راوی ناشناس در بستر زمانی چند دهه روایت می‌شود.
این کتاب با چهل داستان کوتاه و ۲۰۵ صفحه توسط انتشارات آنیما منتشر شده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین