من مقصر نیستم
من مقصر نیستم

من مقصر نیستم

نشر آنیما
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

خوانش داستان امروز
شاید این غم انگیزترین نقشی باشد که اجرا می کنم. تو صحنه های بعد از این، یه قناری غمگین تو حفره ی تاریکی از من آواز می خونه. کسی می شم که نیست. با همین پیرهن قهوه ای و گوشواره های چوبی.
باد می شم تو تن عابرا. هستم، ولی نیستم...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین