مقدمه ای بر شعر کودک
مقدمه ای بر شعر کودک

مقدمه ای بر شعر کودک

نشر آنیما
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

شعر روح و روان کودک را دگرگون می کند. او را از نقش یک پذیرنده ی بی چون و چرای واقعیت ها بیرون می آورد و روح و ذهنش را جستجوگر می سازد. یعنی احساس واقع گرایی او را به مبارزه می خواند و بی اعتنایی اش را نسبت به اندیشه های غریب، احساس های تازه و تصویرهای دیگرگونه از جهان می شکند...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین