مادرم پاییز
مادرم پاییز

مادرم پاییز

نشر آنیما
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

مادرم پاییز بوده حتماً!
که من این همه غمگینم
و گاهی حس می کنم سی سال تمام است
که در یک فصل دلتنگ گیر افتاده ام...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین