لنگستون هیوز – شکسپیر در هارلم
لنگستون هیوز – شکسپیر در هارلم

لنگستون هیوز – شکسپیر در هارلم

نشر نگاه
قیمت: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

لنگستون هیوز تاثیرگذارترین چهره‌ی ادبیات سیاهان در قرن بیستم است. اورا «شکسپیرِ هارلم» و «ملک‌الشعرای سیاهان» نامیده‌اند و آثارش هم‌چنان در مدارس و دانشگاه‌های آمریکا تدریس می‌شود. تمرکز آثار هیوز از ابتدا بر بازگشت به ریشه‌های تاریخی، زندگی سیاهان در آمریکای ابتدای قرن بیستم و تلاش در جهت احقاق حقوق مدنی آنان است.

«من یه کاکاسیام:
سیاه مثل شب که سیاهه،
سیاه مثل اعماق آفریقای خودم.

یه برده بودم:
سِزار بهم گفت پله‌های جلو درو تمیز کنم.
چکمه‌های واشنگتن رو من واکس زدم.

یه کارگر بودم:
زیر دستای من اهرام قد کشیدن.
من شِفته واسه وول‌ورث‌بیلدینگ درست کردم.

یه خواننده بودم:
تموم راه از آفریقا تا جُرجیا
رانه‌های غمگینم رو به دوش کشیدم.
من موزیک رگتایم رو دُرست کردم.

یه قربانی بودم:
بلژیکی‌ها دستامو تو کنگو بریدن.
هنوزم تو می‌سی‌سی‌پی منو لینچ می‌کنن.

من یه کاکاسیام:
سیاه مثل شب که سیاهه،
سیاه مثل اعماق آفریقای خودم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین