قَرنطینه
قَرنطینه

قَرنطینه

نشر آنیما
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تنهاترین همبازی من شو، بگو با من
ساعاتِ تنها زیر باران گریه کردن پر
از طالعِ بی تو گریزانم، بمان با من
هر اتفاقی که تو را می گیرد از من پر

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین