فیلمنامه ی خاک خورده
فیلمنامه ی خاک خورده

فیلمنامه ی خاک خورده

نشر آنیما
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

من بغضِ توو گلوی چاپلینم
توو لحظه ی مراسم اسکار
هنوز پی خوشبختی می گردم
توو این زمونه ی پر از آزار

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین