شعرهایی که آزاد نبودند
شعرهایی که آزاد نبودند

شعرهایی که آزاد نبودند

نشر آنیما
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال


این کتاب مجموعه اشعار سپید آزاده آرامی است که ۱۲۸ صفحه گردآوری شده و به همت نشر آنیما به چاپ رسیده است. بخشی از یک شعر را باهم می‌خوانیم:

ما سنگینی غم‌ها را نمی‌بینیم
وزن خاطره‌ها را نمی‌دانیم
ما موجودات کوچکی هستیم
که آسمان آن‌ها را
بلعیده است...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین