سرخپوست ها
سرخپوست ها

سرخپوست ها

نشر آنیما
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

بارها شسته ای، نخواهد رفت
ردّ خون من است روی تنت
نعش یک ببر منقرض شده ام
وسط بیشه زارِ پیرهنت...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین