در ستایش دیوانگی
در ستایش دیوانگی

در ستایش دیوانگی

نشر آنیما
قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: مجتبا کارآزموده

آخرش چی می شه عزیز دلم؟
خونه مون مونده زیر ترکش ها
نطفه ای قاطیِ یه مشت خونم
وسط گریه ها و خواهش ها...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین