ساکنان نیازمندی ها
ساکنان نیازمندی ها

ساکنان نیازمندی ها

نشر آنیما
قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: روح الله سرطاوی

صبر کردیم و دوستانِ گودو
مردمی دور از انتظار شدند!
آتش انداختند بر تن مان
بعد آتش به اختیار شدند!
همنشینانِ دوزخیِ ایاز
سوگوارانِ پای دار شدند...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین