جنگ سرد
جنگ سرد

جنگ سرد

نشر آنیما
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

حال غریبی دارم این روزا
مثل اسیری وی جنگ سرد
مثل یه بمب هسته ای تنها
مثل یه آمپول هوا بی درد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین