این یک پرنده ی آبی در قلب من است
این یک پرنده ی آبی در قلب من است

این یک پرنده ی آبی در قلب من است

نشر آنیما
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

چند ساعتی میشود که تنها در ساحل ایستاده ام. غروب ها دریا ترسناک تر است. طوفان شده است. آن دورترها ارتفاع بعضی از امواج به سه متر هم می رسد.به نوک پایم نگاه می کنم. به دریا خیره می شوم. به مرگ فکر می کنم. دوباره به نوک پایم نگاه می کنم که حالا دیگر آب آن را خیس کرده است. زندگی و مرگ مثل ساحل و دریا هستند. همین قدر بی مرز، همین قدر بی قاعده...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین