شب های شعر باغ کتاب تبریز

شب های شعر باغ کتاب تبریز

از ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
نشست‌های عصرانه با نویسندگان

نشست‌های عصرانه با نویسندگان

از ۱۳۹۷/۸/۲۷ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
نشست نقد و بررسی رمان «ملت عشق»

نشست نقد و بررسی رمان «ملت عشق»

از ۱۳۹۷/۹/۹ تا ۱۳۹۷/۹/۹
معرفی و گفت‌وگو درباره شماره اول نشریه «بان»

معرفی و گفت‌وگو درباره شماره اول نشریه «بان»

از ۱۳۹۷/۹/۱۰ تا ۱۳۹۷/۹/۱۰
فلسفه و موفقیت

فلسفه و موفقیت

از ۱۳۹۷/۹/۱۴ تا ۱۳۹۷/۹/۱۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین