امید صباغ‌نو شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
سیب هوس

سیب هوس

نیماژ ۲۰۰,۰۰۰ ریال
شعرنیست

شعرنیست

شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
جنگ میان دو نفر کشته میدهد

جنگ میان دو نفر کشته میدهد

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تا آمدن تو عشق بازی تعطیل

تا آمدن تو عشق بازی تعطیل

شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
تن‌ها

تن‌ها

شانی ۱۰۳,۰۰۰ ریال
خود زنی

خود زنی

فصل پنجم ۹۰,۰۰۰ ریال
مهرابان

مهرابان

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
روایت سه تم

روایت سه تم

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
تاريخ بي حضور تو يعني دروغ محض

تاريخ بي حضور تو يعني دروغ محض

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین