انتشار دومین دفتر از اشعار منتشر نشده نیما یوشیج
انتشار دومین دفتر از اشعار منتشر نشده نیما یوشیج
منتشر شده در ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
دومین دفتر از اشعار منتشر نشده نیما یوشیج با تصحیح دکتر سعید رضوانی از سوی انتشارات فرهنگستان زبان و ادبی فارسی و با عنوان «نوای کاروان» منتشر شد.

این کتاب بر مبنای دست‌نوشته‌های نیما یوشیج که از سوی فرزندش به سازمان اسناد ملی و در ادامه به فرهنگستان زبان و ادب فارسی واگذار شده است استخراج تصحیح و منتشر شده است.

سعید رضوانی پیش از این درباره این اثر به مهر گفته بود:. این دفتر شامل ۸۲ قطعه است که البته چند منظومۀ بلند را هم شامل می‌شود. اولین شعر این مجموعه جدید متعلق است به سال ۱۲۹۹ و البته برخی شعرها تاریخ ندارد. آخرین شعر تاریخ‌دار در این دفتر متعلق به ۱۳۲۶ است؛ یعنی می‌شود گفت دفتر اول یک مقدار گستردگی تاریخی‌اش بیشتر بود.

رضوانی پیش از این نیز دفتر نخست این مجموعه را با همکاری دکتر علیایی و با عنوان «صد سال دگر» تصحیح و منتشر کرده بود.
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین