حسین منزوی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت

اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت

نیماژ ۵۹۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین