مهدی فرجی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
منم که میگذری

منم که میگذری

فصل پنجم ۶۵,۰۰۰ ریال
چمدان معطل

چمدان معطل

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
آن روزها گفتم

آن روزها گفتم

نیماژ ۹۰,۰۰۰ ریال
حوت

حوت

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
شب بي شعر

شب بي شعر

نیماژ ۱۵۰,۰۰۰ ریال
زير چتر تو باران مي آيد

زير چتر تو باران مي آيد

نیماژ ۱۰۰,۰۰۰ ریال
افروختن و سوختن و جامه دريدن

افروختن و سوختن و جامه دريدن

نیماژ ۲۵۰,۰۰۰ ریال
کوچه پروانه

کوچه پروانه

فصل پنجم ۱۱۰,۰۰۰ ریال
روسری باد را تکان میداد

روسری باد را تکان میداد

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین