مهدی فرجی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
منم که میگذری

منم که میگذری

فصل پنجم ۷۰,۰۰۰ ریال
روسری باد را تکان میداد

روسری باد را تکان میداد

فصل پنجم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
آن روزها گفتم

آن روزها گفتم

نیماژ ۹۰,۰۰۰ ریال
حوت

حوت

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
افروختن و سوختن و جامه دریدن

افروختن و سوختن و جامه دریدن

نیماژ ۲۵۰,۰۰۰ ریال
کوچه پروانه

کوچه پروانه

فصل پنجم ۱۱۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین