نشست انجمن ادبی فروغ

نشست انجمن ادبی فروغ

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
رونمایی مجموعه شعر حالِ سگ

رونمایی مجموعه شعر حالِ سگ

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
نشست کافه نام

نشست کافه نام

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
منزوی شناسی

منزوی شناسی

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
نشست کانون ادبی زمستان

نشست کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۶/۱۲/۶ تا ۱۳۹۶/۱۲/۶
هفتمین نشست شعر خوانش

هفتمین نشست شعر خوانش

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۴
تجلیل از "استاد هوشنگ ظریف"

تجلیل از "استاد هوشنگ ظریف"

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۴
رونمایی کتاب آرتمیا

رونمایی کتاب آرتمیا

از ۱۳۹۶/۱۲/۲ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۱۲/۳ تا ۱۳۹۶/۱۲/۳
رونمایی از کتاب «پیراهنی پر از سپید»

رونمایی از کتاب «پیراهنی پر از سپید»

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
انجمن غزل

انجمن غزل

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
نشست انجمن ادبی فروغ

نشست انجمن ادبی فروغ

از ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
نشست انجمن ادبی فردوس

نشست انجمن ادبی فردوس

از ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین