دیدار و گفتگو با دکتر احمد محیط

دیدار و گفتگو با دکتر احمد محیط

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۴/۲۱
شب وودی آلن

شب وودی آلن

از ۱۳۹۷/۷/۸ تا ۱۳۹۷/۷/۸
نقد و بررسی کتاب " قوت دل و نوش جان "

نقد و بررسی کتاب " قوت دل و نوش جان "

از ۱۳۹۷/۷/۱۲ تا ۱۳۹۷/۷/۱۲
دیدار و گفتگو با دکتر غلامحسین معتمدی

دیدار و گفتگو با دکتر غلامحسین معتمدی

از ۱۳۹۷/۷/۱۲ تا ۱۳۹۷/۷/۱۲
نشست اندیشه و تمدن ایران شهری

نشست اندیشه و تمدن ایران شهری

از ۱۳۹۷/۸/۱ تا ۱۳۹۷/۸/۱
شب صنوبر

شب صنوبر

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۷
نمایشگاه نقاشی حسن روح الامین

نمایشگاه نقاشی حسن روح الامین

از ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا ۱۳۹۷/۸/۷
دیدار و گفتگو با دکتر مجید صادقی

دیدار و گفتگو با دکتر مجید صادقی

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۷/۲۶
دیدار و گفتگو با دکتر غلامرضا میر سپاسی

دیدار و گفتگو با دکتر غلامرضا میر سپاسی

از ۱۳۹۷/۸/۳ تا ۱۳۹۷/۸/۳
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین