فروغ فرخزاد شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
كسي كه مثل هيچكس نيست (مجموعه اشعار)

كسي كه مثل هيچكس نيست (مجموعه اشعار)

نیماژ ۲۵۰,۰۰۰ ریال
دیوان کامل فروغ فرخزاد

دیوان کامل فروغ فرخزاد

فصل پنجم ۲۵۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین