کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

امروز
کانون ادبی هنگام

کانون ادبی هنگام

امروز
نمایش فیلم مستند سلطان بی تاج و تخت بخارا

نمایش فیلم مستند سلطان بی تاج و تخت بخارا

امروز
نشست‌های عصرانه با نویسندگان

نشست‌های عصرانه با نویسندگان

امروز
عصر علوم انسانی، در صحبت استاد احمد نقیب زاده

عصر علوم انسانی، در صحبت استاد احمد نقیب زاده

امروز
نمایشگاه نقاشی «روز چهارم»

نمایشگاه نقاشی «روز چهارم»

امروز
کارگاه نقد محور شعر سپید

کارگاه نقد محور شعر سپید

امروز
دیدار و گفتگو با  لوریس چکناواریان

دیدار و گفتگو با لوریس چکناواریان

فردا
نمایشگاه نقاشی «روز چهارم»

نمایشگاه نقاشی «روز چهارم»

امروز
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین