آیین رو نمایی از دو کتاب «سرایشی برای هزار خوانش» و «می نویسمت»

رویداد بازه زمانی - جمعه
  • قائمشهر خیابان کوچکسرا بعد از زیر گذر
  • از ۱۳۹۷/۴/۲۲ تا ۱۳۹۷/۴/۲۲
  • از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

این دو کتاب آثار دکتر سیامک بهرام پرور هستندبا حضور استاد اسدالله عمادی و دکتر رضا ستاری

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین