گفتن برای زیبا شدن
گفتن برای زیبا شدن

گفتن برای زیبا شدن

نشر نگاه
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

از بیست و چهار زخم عشق
از بیست و چهار بار « دوستت دارم »
شعری برای تماشا . . .
از بیست و چهار بار
چشم درشت تو در ثانیه
از بیست و چهار حقیقت آبی
بر پرده
از انفجار خاطره. . . تکه تکه های منظره
و در آغاز : منظره بود . . .
.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین