محمد علی بهمنی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
من زنده ام هنوز و غزل فکر میکنم چاپ هشتم

من زنده ام هنوز و غزل فکر میکنم چاپ هشتم

فصل پنجم ۹۰,۰۰۰ ریال
خوب ترين حادثه می دانمت

خوب ترين حادثه می دانمت

نیماژ ۱۵۰,۰۰۰ ریال
هوا دو نفره هم كه باشد در من جمعيتي ست

هوا دو نفره هم كه باشد در من جمعيتي ست

نیماژ ۸۰,۰۰۰ ریال
یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد

یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تنفس آزاد با محمد علي بهمني

تنفس آزاد با محمد علي بهمني

فصل پنجم ۳۲,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین