عبدالجبار کاکایی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
حال من دست خودم نیست

حال من دست خودم نیست

فصل پنجم ۷۰,۰۰۰ ریال
هرچه هستم از تو دورم

هرچه هستم از تو دورم

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
با تو اين ترانه‌ها شنيدني‌ است

با تو اين ترانه‌ها شنيدني‌ است

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین