سعید کریمی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
مبانی ترانه سرایی

مبانی ترانه سرایی

فصل پنجم ۳۰۰,۰۰۰ ریال
پاپ نامه

پاپ نامه

فصل پنجم ۲۵۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین