شیوا مقانلو شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
زیبای سیاه

زیبای سیاه

ثالث ۶۰,۰۰۰ ریال
سفرهای گالیور

سفرهای گالیور

ثالث ۵۰,۰۰۰ ریال
سفر به مركز زمين

سفر به مركز زمين

ثالث ۶۰,۰۰۰ ریال
آن ها کم از ماهی ها نداشتند

آن ها کم از ماهی ها نداشتند

ثالث ۶۰,۰۰۰ ریال
اسرار عمارت تابان

اسرار عمارت تابان

نیماژ ۵۹۰,۰۰۰ ریال
آدم های اشتباهی

آدم های اشتباهی

نیماژ ۱۶۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین