شیرکو بیکس شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
مجموعه اشعار شیرکو بی کس

مجموعه اشعار شیرکو بی کس

نگاه ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
دیوار

دیوار

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین