شیرکو بیکس شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
تو اینجا نیستى اما

تو اینجا نیستى اما

نگاه ۶۰,۰۰۰ ریال
مجموعه اشعار شیرکو بی کس

مجموعه اشعار شیرکو بی کس

نگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
دیوار

دیوار

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین