حمیدرضا شکارسری شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
لیلا دلیل دوست داشتن دنیا

لیلا دلیل دوست داشتن دنیا

آثار برتر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
سطری پُر از میل بوسه

سطری پُر از میل بوسه

نزدیک‌تر ۹۰,۰۰۰ ریال
چه تنهاست ماه

چه تنهاست ماه

شهرستان ادب ۶۵,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۹/۲۵ تا ۱۳۹۶/۹/۲۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین