حمیدرضا شکارسری شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
لیلا دلیل دوست داشتن دنیا

لیلا دلیل دوست داشتن دنیا

آثار برتر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
استمرار تازگی

استمرار تازگی

ایهام ۲۴۰,۰۰۰ ریال
سطری پُر از میل بوسه

سطری پُر از میل بوسه

نزدیک‌تر ۹۰,۰۰۰ ریال
چه تنهاست ماه

چه تنهاست ماه

شهرستان ادب ۶۵,۰۰۰ ریال
شکل های فروتنی

شکل های فروتنی

فصل پنجم ۳۲,۰۰۰ ریال
چتر شورشی

چتر شورشی

فصل پنجم ۶۰,۰۰۰ ریال
عاشقانه هایی برای دشمن

عاشقانه هایی برای دشمن

فصل پنجم ۵۵,۰۰۰ ریال
عاشقانه های پستی

عاشقانه های پستی

فصل پنجم ۹۰,۰۰۰ ریال
زایشمرگ های متن ۲

زایشمرگ های متن ۲

فصل پنجم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۹/۲۵ تا ۱۳۹۶/۹/۲۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین