صابر قدیمی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
دار فانی

دار فانی

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
همهمه های بی هم

همهمه های بی هم

نگاه ۹۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین