رویا شاه حسین زاده شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
دیر کردی شکوفه کوچک

دیر کردی شکوفه کوچک

ایهام ۲۵۰,۰۰۰ ریال
صدای زنگ در آمد

صدای زنگ در آمد

نیماژ ۱۰۰,۰۰۰ ریال
آوازی برای یک آدم آهنی

آوازی برای یک آدم آهنی

فصل پنجم ۹۰,۰۰۰ ریال
با من خودکشی کن مادر

با من خودکشی کن مادر

فصل پنجم ۹۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین