نزار قبانی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
دوستت دارم امضای من است

دوستت دارم امضای من است

ایهام ۲۰۰,۰۰۰ ریال
صندوق سرخ پست

صندوق سرخ پست

فصل پنجم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
کلیدها

کلیدها

شهرستان ادب ۱۸۰,۰۰۰ ریال
خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد

خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
پاسپورت

پاسپورت

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین