كنگره بزرگ شعر نو ايران
كنگره بزرگ شعر نو ايران
منتشر شده در ۱۳۹۶/۵/۲۲
گوش بر زنگ کاروانستم (نیما)
و اینک، درست بعد از گذشت هشت دهه، از تولد نخستین شعرنو فارسی(ققنوس - نیما یوشیج) صدای زنگ این کاروان بزرگ، در سراسر ایران، طنین انداز خواهد شد
نخستین "کنگره شعر نو ایران" با همراهی و حمایت چندین دانشگاه، سازمان، نهاد، ناشر و مرکز فرهنگی، در آبان ماه سال جاری (سال 96) برگزار خواهد شد.
محمدرضا عبدالملکیان، دبیر کنگره شعرنو ایران، اضافه کرد، این رویداد بزرگ فرهنگی، شامل سه بخش:
- شعرنو نیمائی
- شعر آزاد
- شعر سپید
است که شاعران، نویسندگان و صاحب نظران، می توانند، شعرها و مقالات تازه ی خود را برای ارائه و انتشار آثار منتخب، در این کنگره ارسال کنند.
برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب های برگزیده شعر نو و درباره شعرنو، یکی دیگر از بخش های این کنگره خواهد بود.
فرم فراخوان و اطلاعات تکمیلی، طی روزهای آتی، به آگاهی شاعران، استادان، دانشجویان و پژوهشگران ادبیات فارسی و سایر علاقه مندان خواهد رسید.
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین