فراخوان جایزه ادبی بوشهر
فراخوان جایزه ادبی بوشهر
منتشر شده در ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
بخش‌های جایزه ادبی بوشهر:
1. داستان:
الف) ‌داستان منتشرنشده
ب) مجموعه‌داستان چاپ‌شده
پ) رمان (منتشر نشده و یا منتشر شده)
2. شعرِ غیرکلاسیک:
آ) شعر منتشرنشده
ب) مجموعه شعر منتشرشده

شرایط:
آثار حتماً در قالب word ارائه شوند؛ دبیرخانه در قبول نکردن آثار در سایر قالب‌ها از جمله PDF مختار است.
آثار باید دارای نام باشند و شرکت‌کننده باید از نامِ حقیقی خود استفاده نماید. (نام مستعار پذیرفته نمی‌شود.)
آثار منتشرنشده (شعر، داستان‌کوتاه و رمان منتشرنشده) نباید پیش‌تر در کتاب یا نشریه‌ای منتشر شده باشند و یا در جایزه یا جشنواره‌ای برگزیده شده باشند.
آثار منتشرنشده (شعر، داستان کوتاه و رمان‌های منتشرنشده) باید در 5 نسخه، همراه با لوحِ فشردۀ آثار به نشانی دبیرخانه ارسال گردند و یا شرکت‌کنندگان از طریق پست الکترونیکی اقدام به ارسال آثار خود کنند.
در بخش مجموعه شعر، مجموعه داستان و همچنین رمان چاپ‌شده، ناشر یا نویسنده می‌تواند صرفاً کتاب‌هایی که نوبت چاپ اول‌شان در فاصله زمانی زمستان 95 تا زمستان 97 باشد به دبیرخانه ارسال نماید. ارسال پنج نسخه از هر کتاب الزامی است.
در بخش داستان کوتاه منتشرنشده هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر سه اثر ارسال نماید. داستان‌کوتاه نباید کمتر از هزار و بیشتر از چهارهزار کلمه باشد و حجم آن نباید بیش از 15 صفحۀ A4 باشد. در بخش شعر منتشرنشده نیز هر شاعر می‌تواند حداکثر 5 اثرِ غیرکلاسیک و منتشرنشدۀ خود را به‌دبیرخانه ارسال نماید. (فونتِ مورد نظرِ جشنواره، که تمام آثار بایستی با آن فونت تایپ شوند، فونت میترا، لوتوس و یا زر 14 نازک در نرم‌افزارword می‌باشد.)

ارسال آثار بایستی حتماً همراه با فرم شرکت در جایزه ادبی بوشهر باشد؛ آثاری که بدون ضمیمه‌شدن به فرم درخواست شرکت به دبیرخانه ارسال شوند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
شرکت‌کنندگان مجاز به ارسال اثر در همۀ بخش‌های جایزه ادبی بوشهر می‌باشند. اما چنانچه شرکت‌کننده‌ای در بیش از یک بخش حایز دریافت جایزۀ ادبی بوشهر شد، با انتخاب هیأت داوران فقط در یکی از بخش‌های مورد اشاره جایزه دریافت خواهد نمود.
دبیرخانۀ جایزه آثار شرکت داده شده را به صورت مجموعه‌ای منتشر نموده و یا بر روی سایت جایزه ادبی بوشهر و روز بوشهر قرار دهد. در این مجموعه تکیۀ اصلی بر روی آثار منتشرنشده خواهد بود.
بدیهی است که شرکت در جایزۀ ادبی بوشهر به معنای پذیرفتن تمامی موارد فوق و همچنین نتیجۀ داوری این جایزه است.


جوایز:
1. داستان:
آ) تک‌داستانِ کوتاه منتشرنشده
- نفر اول: لوح تقدیر، تندیس و مبلغ 15 میلیون ریال
- نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال
- نفر سوم: لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال
- تقدیر: لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال

ب) رمان منتشرشده و منتشرنشده
- نفر اول: لوح تقدیر، تندیس و مبلغ 30 میلیون ریال
- نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ 20 میلیون ریال
- نفر سوم: لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال
- تقدیر: لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال

پ) مجموعه داستان چاپ شده
نفر اول: لوح تقدیر، تندیس و مبلغ 30 میلیون ریال
- نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ 20 میلیون ریال
- نفر سوم: لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال
- تقدیر: لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال
2. شعرِ غیرکلاسیک:
آ) شعر منتشرنشده
- نفر اول: لوح تقدیر، تندیس و مبلغ 15 میلیون ریال
- نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال
- نفر سوم: لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال
- تقدیر: لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال

ب) مجموعه شعر منتشرشده
- نفر اول: لوح تقدیر، تندیس و مبلغ 30 میلیون ریال
- نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ 20 میلیون ریال
- نفر سوم: لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال
- تقدیر: لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال
3. بخش ویژه
شعر و داستان با فضای بومی بوشهر و یا موضوع خلیج فارس:
نفر برگزیده: لوح تقدیر، تندیس و مبلغ 20 میلیون ریال
مهلت ارسال آثار:
آخرین روز پذیرفتن آثار شرکت‌کنندگان تا پایان روز 29 اسفند‌ماه 1397 خواهد بود. با توجه به مهلت اندک داوری و همچنین زمان برگزاری مراسم اختتامیه در تاریخ 10 اردی‌بهشت (هم‌زمان با روز ملی خلیج فارس) این تاریخ به‌هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.
ترجیح دبیرخانۀ سومین جایزۀ ادبی بوشهر به دریافت آثار منتشرنشده از طریق ایمیل زیر می‌باشد:
Bushehrla1392@gmail.com

Tekegram.me/sheromehr
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین