«عبور زیبایی از تنهایی» اثر مهسا چراغعلی
«عبور زیبایی از تنهایی» اثر مهسا چراغعلی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۶/۱۰

«عبور زیبایی از تنهایی» دومین کتاب مهسا چراغعلی، شامل ۵۹ شعر سپید است که در مرداد امسال توسط انتشارات نگاه به چاپ رسیده است. این کتاب زبانی زنانه دارد و از زندگی حرف می‌زند و دغدغه‌های زنانی شبیه خود شاعر را از عشق گرفته تا جنگ که دو روی یک سکّه‌اند به تصویر می‌کشد. شاعر، نام کتاب را وامدار حقیقت موجودیت شعر می‌داند که گویا کلماتی‌‌ست برای عبور زیبایی‌ از تنهایی آدمی. این کتاب ۱۰۸ صفحه دارد و در ویترین آنلاین نبض هنر قابل خریداری‌ست. باهم شعری از این کتاب می‌خوانیم:

از نخستین جنگِ زنانه بازمی‌گردم
از فتحِ تمامیِ شکست‌ها
و دست‌های خالی‌ام را به‌نشانۀ تسلیم
برایت تکان می‌دهم

سخاوتمندانه بازمی‌گردم
جزیره‌ای را به ساکنانش می‌بخشم
قلعه‌ای را به سربازانش
و تو را
به خودت…

من فرماندۀ بزرگی هستم عزیزم!
که با زخم‌های بسیار بر سینه،
ستاره‌های بسیار بر شانه
و چشم‌هایی بسیار مغرور
با پیراهن سپید صلح، مقابلت زانو زده‌ام!

می‌توانستم به پیشانی‌ام شلیک کنم و
اسارت را نپذیرم، امّا
با ریسمانی طلایی که به گردنم آویخته‌ای
رو به هر آینه‌ای که می‌ایستم،
زیباترم…

دوستت دارم
و برابرِ تو، شمشیری در دستم نیست
تنها به‌تعداد زنانی که در آغوش‌ گرفته‌ای
هرروز دشنه‌ای در پهلویم فرومی‌کنم

گفتی چشم‌هایت را ببند و مهربان باش
تا دوستت داشته باشم
امّا عزیزم
جنگ، مهربان نیست
و هیچ‌کس کشورش را با بیگانه قسمت نمی‌کند

به بازوان تو می‌اندیشم
به زنانی که به تو تکیه کرده‌اند
و غم،
کشته‌های بسیاری را روی دست مرزها می‌گذارد

به من نگاه کن
به ظرافت دست‌هایم وقتی می‌نویسم «دوستت دارم»
به لرزش صدایم
وقتی ترانه‌ای از حفظ می‌خوانم

به من نگاه کن و بگو
آیا جنگجویی که برای سرزمینش
انگشت روی ماشه می‌گذارد و دستورِ آتش می‌دهد،
بی‌رحم است؟!

خسته‌ام عزیزم!
و می‌خواهم در صلح دوستت داشته باشم…

دشمن را از خانه‌ام بیرون کن
خبرِ پایان جنگ را بیاور
و مرا از خونی که بند نمی‌آید از شکاف سینه‌ام
و از ترکشی
که هرروز یک‌وجب به‌سمت قلبم جابه‌جا می‌شود،
نجات بده!

لینک خرید کتاب: عبور زیبایی از تنهایی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین