جنبه های رمان در نبض هنر
جنبه های رمان در نبض هنر
منتشر شده در ۱۳۹۹/۳/۲۸

جنبه‌های رمان  اثر فاخر و ماندنی از نویسنده بنام، «ادوراد مورگان فورستر» است که با ترجمه «ابراهیم یونسی» و به همت نشر «نگاه» به چاپ رسیده است.  
این اثر در اصل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های فورستر است که پس از دعوت او به دانشگاه کمبریج اتفاق افتاده؛ سخنان و نکته‌های گفته‌شده توسط او، در این اثر جمع‌آوری شده و محوریت اصلی آن اصول و بررسی نکات حائز اهمیت درروند داستان‌نویسی است. 
او در سخنان خود معتقد است هر رمانی باید حول محور یک داستان نوشته شود؛ و این داستان را با عنوان «ستون فقرات» یک اثر یاد می‌کند. به گفته او هر کتابی باید با یک محوریت اصلی ذهن خواننده را درگیر کرده و سایر اتفاقات حاشیه‌ای در راستای تقویت یا تضعیف آن باشند.  
از نکات جالب‌توجه شخصیتی این نویسنده‌ی بزرگ، فروتنی و تواضع اوست. او در یکی از مصاحبه‌های انجام‌شده‌اش در انگلستان گفته: «چندان‌که خود مى‌خواسته‌ام ننوشته‌ام… به دو علت مى‌نویسم: یکى براى پول درآوردن، یکى هم جلب احترام مردمى که به ایشان احترام مى‌گذارم… و باید بیفزایم که مطمئنم رمان‌نویس بزرگى نیستم»؛ اما وجود مخاطبان بسیار او در سرتاسر جهان، غیرازاین عقیده را ثابت می‌کند. 
این اثر را به دوستداران داستان و داستان‌نویسی پیشنهاد می‌کنیم. برای خرید این اثر می‌توانید به ویترین آنلاین «نبض هنر» مراجعه نمایید.  
.. 
بخشی از اثر را باهم می‌خوانیم:  
عنوان «جنبه‌ها» را به این جهت برگزیده‌ام که غیرعلمی و مبهم است، چون منتهای آزادی را در اختیار می‌نهد، و سرانجام ازاین‌رو که هم متضمن شیوه‌های مختلفی است که بر رمان می‌نگریم و هم دربردارنده شیوه‌ی نگرش رمان‌نویس است بر کار خود. جنبه‌هایی که برای بحث انتخاب کرده‌ام هفت‌تا است، داستان، اشخاص داستان، طرح، فانتزی، فرابینی، انگاره و آهنگ. 
 

لینک خرید کتاب: جنبه‌های رمان

  • به انتخاب پرستو جعفری - خبرنگار نبض هنر
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین