تمام جهان در من است با امضای ایمان سرورپور
تمام جهان در من است با امضای ایمان سرورپور
منتشر شده در ۱۳۹۸/۴/۲۰

کتاب «تمام جهان در من است» نوشته ایمان سرورپور توسط نشر ایجاز به چاپ رسیده. سرورپور در این کتاب سفری به درون را آغاز کرده و با نگاهی نو دنیای اطراف را به تصویر کشیده است.

شما میتوانید تا پایان تیر ماه این کتاب را از سایت نبض هنر خریداری کرده و با امضای ایمان سرورپور دریافت نمایید
خرید کتاب تمام جهان در من است

به جهان من بیا
برایت یک فنجان چای ریخته ام
جهانم را به نظاره بنشین
جهانی که سراسر بازی نور است و تاریکی، شب و روز، گرمی و سردی
هم خورشید سوزان را در خود جای می دهد و هم پر است از سیاره های سرد و خاموش
این تمام جهان من است… تمام من
چیزی جدا کردنی نیست، من شیفته ی این جهانم با تمام سردی ها، خاموشی ها و تاریکی هایش چرا که باور دارم این تاریکی شب است که به ستاره ها مجال درخشش می دهد.
پس شب بستر زیبایی است برای درخشیدن و من مشتاق سفر در این جهان اسرارآمیز که روزی جست و جوی آرامش سفرم را از زمین و شهر به شهرش تا آسمان و کهکشان به کهکشانش آغاز نمودم.
و آنقدر گشتم که به دروازه های قلبم رسیدم و از آنجا سفر حقیقی من آغاز شد
به فنجان من نگاه کن و آن را بنوش
این فنجان از قلب من پر شده
و قلب من از جهان
و اینگونه شد که
تمام جهان در من است
باور من شد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین