باران دیر کرده، دارد دنبال چترش می گردد
باران دیر کرده، دارد دنبال چترش می گردد
منتشر شده در ۱۳۹۸/۲/۱۴
«باران دیر کرده دارد دنبال چترش می گردد» عنوان کتابی ست که به تازگی توسط انتشارات فصل پنجم به چاپ رسیده. این کتاب اشعار سپید شهلا سهیلی را در 64 صفحه در برگرفته.
باهم شعری از این مجموعه را مرور میکنیم:

ما در انتظار باران هستیم
اما باید
باور کنیم
که چترها این آسمان ریخته را
دیگر نمیتوانند روی شانه های ود
از این خیابان
به آن خیابان ببرند
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین