اشعار سپید صابر ساده
اشعار سپید صابر ساده
منتشر شده در ۱۳۹۸/۷/۳۰

در سالروز تولد صابر ساده چند شعر از این شاعر سپیدسرا باهم می‌خوانیم:

چه خوب است
تفنگ‌ها جای گلوله
گل شلیک نمی‌کنند!
اگر چنین می‌شد
زیر این همه گل خفه می‌شدیم!
.
مهم نیست
خودت باشی یا
عکسی که سال‌هاست کنج اتاق مانده
مهم این است
به گونه‌ای باشی
.
وقتی به اتاقم رفتم
یادم نیست برادرم چند ساله بود
فقط یادم است
حق نداشت هر فیلمی را تماشا کند
حالا که شنیده‌ام آمده‌ای
بیرون زده‌ام
و فهمیدم برادر زاده‌ای دارم
که حق دارد هر فیلمی را تماشا کند...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین