«آدم‌های معمولی» با امضای یادگاری مترجم
«آدم‌های معمولی» با امضای یادگاری مترجم
منتشر شده در ۱۳۹۹/۵/۸

برندگان شاخه‌های مختلف جوایز کتاب سال بریتانیا در حالی معرفی شدند که رمان «‌آدم‌های معمولی»‌ به عنوان برنده بزرگ این دوره از جوایز انتخاب شد. 
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، با وجود حضور کتاب پرفروش زندگی‌نامه بانوی اول سابق ایالات متحده آمریکا در لیست نامزدهای ‌نهایی جوایز کتاب بریتانیا،‌ داوران این آکادمی «سلی رونی»‌ را برای نگارش رمان «‌آدم‌های معمولی» به عنوان برنده بزرگ این جوایز برگزیدند. 
رمان «آدم‌های معمولی»‌ نوشته «‌سلی رونی» نویسنده ایرلندی درحالی برنده جایزه اصلی جوایز کتاب بریتانیا شد که «شدن» کتاب زندگی‌نامه پرفروش «‌میشل اوباما» و  رمان «‌شیرفروش» ‌اثر برنده جایزه بوکر سال گذشته از رقیبان اصلی او در این دوره از جوایز کتاب بریتانیا به شمار می‌رفتند. 
کتاب دوم این نویسنده ۲۸ ساله ایرلندی که داستان روابط عاطفی دو آدم معمولی را طی سال‌های متمادی روایت می‌کند جایزه اصلی کتاب بریتانیا را که با عنوان «بفتای کتاب»‌ نیز شناخته می‌شود دوشنبه شب طی مراسمی به خود اختصاص داد. رمان «‌آدم‌های معمولی»‌ پیش‌تر نامزد جوایز مختلفی همچون «بوکر»‌،‌ «فولیو»‌ و «‌دیلن توماس» شده بود و به عنوان برنده جایزه «کاستا»‌ و کتاب سال «واتراستون» نیز ‌انتخاب شده بود. 
از متن کتاب: 
و پشت دوربین می‌ایستد. چیک‌چیکِ صدای عکس گرفتنش در فضا می‌پیچد. ماریــان چشــمانش را می‌بندد، امــا لــوکاس می‌گوید کــه چشــمانش را بــاز کنــد. حالا دیگر احساس خستگی می‌کند. 
حــس می‌کند جاذبه‌ی زمیــن، هرلحظــه هیکلــش را بــه ســمت زمیــن، پاییــن و پایین‌تر می‌کشد. به سمت مرکز کره‌ی زمین. وقتی‌که ســرش را بــالا می‌گیرد، لــوکاس را می‌بیند کــه دارد یک روبان دیگــر را بــاز می‌کند. ماریان می‌نالد:  
- نه.  
- سخت نگیر.  
- من دلم نمی‌خواد...  
- می‌دونم.  
لــوکاس بــاز خــم می‌شود و ماریــان ســرش را عقــب می‌گیرد تـا دسـت لـوکاس بـه او نخـورد. و در یک چشم  به هم زدنی لــوکاس دســتانش را دور گلــوی ماریــان حلقــه می‌کند. ماریــان وحشــت نمی‌کند. فقــط خیلــی خسته‌تر می‌شود. و تــوان اعتــراض، مقاومــت و حتــی حرکــت کــردن را نــدارد. چانه‌اش شل می‌شود. از تقــلا کــردن خســته شــده اســت؛ وقتــی راه حــل آســان دقیقـاً جلــوی چشــمانش اســت: بــا جریــان آب همــراه و تســلیم شــدن...

لینک خرید کتاب: آدم‌های معمولی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین