کنسرت گروه «کوارتت کاسته»

کنسرت گروه «کوارتت کاسته»

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۵
آئین رونمایی از کتاب «شعر یا موسیقی»

آئین رونمایی از کتاب «شعر یا موسیقی»

از ۱۳۹۶/۲/۵ تا ۱۳۹۶/۲/۵
کنسرت گروه "سبو"

کنسرت گروه "سبو"

از ۱۳۹۶/۲/۱ تا ۱۳۹۶/۲/۱
کنسرت موسیقی "با ما دمی"

کنسرت موسیقی "با ما دمی"

از ۱۳۹۶/۲/۵ تا ۱۳۹۶/۲/۵
کنسرت «سفر آوازی ایران و سوئد»

کنسرت «سفر آوازی ایران و سوئد»

از ۱۳۹۶/۱/۲۶ تا ۱۳۹۶/۱/۲۶
كنسرت نامه آرزو

كنسرت نامه آرزو

از ۱۳۹۶/۱/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱/۲۵
کنسرت «نغمه های سکوت»

کنسرت «نغمه های سکوت»

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱/۳۱
کنسرت موسیقی کردی

کنسرت موسیقی کردی

از ۱۳۹۶/۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱/۲۴
مکاشفات درخت

مکاشفات درخت

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
آخرین برنامه هزارصدای سال 95

آخرین برنامه هزارصدای سال 95

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
جشن بزرگ انجمن ققنوس

جشن بزرگ انجمن ققنوس

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
آیین آواز

آیین آواز

از ۱۳۹۵/۱۲/۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۹
مسابقه ی ساز و آواز «هزارصدا»

مسابقه ی ساز و آواز «هزارصدا»

از ۱۳۹۵/۱۲/۶ تا ۱۳۹۵/۱۲/۶
کنسرت موسیقی شب های موسیقی

کنسرت موسیقی شب های موسیقی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
رسیتال پیانوی وصال نایبی

رسیتال پیانوی وصال نایبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین